Reference

Vzhledem k historii naší firmy tvoří podstatnou část našich klientů společnosti, zabývající se výrobou v oblasti elektrotechnického průmyslu. Společně s rozšiřováním našich výrobních možností a zaváděním nových technologií jsme se začali orientovat i na jiná průmyslová odvětví a nyní realizujeme dodávky jak kompletních celků, tak i jednotlivých profesí po celém světě.
Česká republika
Egypt
Německo
Saudská Arábie
Malajsie
Itálie
Švýcarsko
Jižní Afrika
Švédsko
Ukrajina
Jižní Korea

Referenční list předložíme na vyžádání.