Profil

Společnost AB KOMPONENTY s.r.o.

Naše společnost se zabývá výrobou dílců a komponent v oblasti strojírenské výroby a elektrotechnického průmyslu. Rozmanitost našeho strojního vybavení poskytuje našim zákazníků kompletní služby v oblasti CNC obrábění kovů a zpracování plechů včetně povrchových úprav.

Společnost vznikla v roce 2001 a její úspěch byl založen na dlouholeté tradici výroby komponent pro montážní linku výroby rozvaděčů společnosti ABB s.r.o. dříve EJF a.s. Udržet si pozici spolehlivého dodavatele znamenalo nejen držet krok s nejnovějšími výrobními technologiemi, ale také zefektivnit všechny procesy pro řízení zakázek. Obnovili jsme náš výrobní park, přešli jsme na nový informační systém a v neposlední řadě se nám v roce 2003 podařilo získat certifikaci na ISO 9001 a ISO 14001.

V témže roce začalo úspěšně fungovat i EXPORTNÍ oddělení a v současné době je společnost AB KOMPONENTY s.r.o. společností která dokáže uspokojit zákazníky jak v České republice, tak i ve světě.

TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY společnosti AB Komponenty s.r.o.

Čl. I.         ÚVOD:

Tyto Technické dodací podmínky (dále jen TDP) jsou doplňkem obchodních podmínek uvedených v Rámcových kontraktech, Kupních smlouvách, případně Odvolávkách na Objednávky společnosti AB Komponenty s.r.o. (dále jen ABK). TDP upřesňují požadavky na jakost a kvalitu dodávaných produktů.

Čl. II.      OBLAST POUŽITÍ:

Tyto TDP se vztahují na veškeré produkty zhotovené společnosti ABK. Jde zejména o výrobky zhotovené technologiemi obrábění, tváření, řezání, vysekávání, svařování a pájení bez povrchové úpravy, nebo s povrchovou úpravou lakováním práškovou barvou.

Společnost ABK prohlašuje, že vyrábí své produkty v souladu s těmito národními a mezinárodními normami:

 

-          ČSN EN 1090-2 +A1 (Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce)

-          ČSN ISO 2768-1 (Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů)

-          ČSN ISO 2768-2 (Všeobecné tolerance. Nepředepsané geometrické tolerance)

-          ČSN EN ISO 13920 (Svařování – Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí – Délkové a úhlové rozměry – Tvar a poloha)

-          ČSN EN ISO 9013 (Tepelné dělení – Klasifikace tepelných řezů – Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu)

-          ČSN EN 10163-2 (Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových.

-          Část 2: Plechy a široká ocel)

-          ČSN EN ISO 10130 (Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena – Technické dodací podmínky)

-          ČSN EN ISO 1302 (Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků)

-          ČSN EN ISO 12944 (Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy)

 

Požadavky na jakost vycházejí z výkresové a technické dokumentace kupujícího (odběratele). Pokud jsou informace z výkresové a technické dokumentace neúplné, nebo pokud nejsou jinak kupujícím písemně stanovené, společnost ABK dodá produkty v jakosti uvedené v následujícím článku.

Pokud kupující požaduje vyšší jakost produktů tzn. vyšší než uvádí následující článek, je povinen tyto nestandardní podmínky písemně sdělit společnosti ABK, nebo uvést v objednávce.

U neobráběných dílu je stav povrchu odvozen od technických dodacích podmínek dodavatele hutních polotovarů (ČSN EN 10163-2, ČSN EN 10130)

 

Čl. III.    CHARAKTERISTIKA STANDARTNÍCH TECHNICKÝCH POŽADAVKU NA JAKOST V HLEDISKA TECHNOLOGIE:

 

VÝROBKY DĚLENÉ LASEREM

Úchylka kolmosti – toleranční pole „2“ dle ČSN EN ISO 9013

Průměrná výška prvků profilu Rz5 – toleranční pole „2“ dle ČSN EN ISO 9013

Rozměrové úchylky – toleranční třída „1“ dle ČSN EN ISO 9013

Jakost povrchu – TDP dodavatele hutních polotovarů


VÝROBKY BEZTŘÍSKOVĚ OBRÁBĚNÉ

Délkové rozměry – třída přesnosti „m“ dle ISO 2768-1

Úhlové rozměry -  třída přesnosti „m“ dle ISO 2768-1

Všeobecné geometrické tolerance – třída přesnosti „K“ dle ISO 2768-2

Jakost povrchu – TDP dodavatele hutních polotovarů

 

VÝROBKY TŘÍSKOVĚ OBRÁBĚNÉ

Délkové rozměry – třída přesnosti „m“ dle ISO 2768-1

Úhlové rozměry –  třída přesnosti „m“ dle ISO 2768-1

Všeobecné geometrické tolerance – třída přesnosti „K“ dle ISO 2768-2

Struktura povrchu – max. Ra 25

 

VÝROBKY SVAŘOVANÉ

Požadavky na jakost při tavném svařování dle ČSN EN ISO 3834-2

Délkové rozměry – toleranční třída „A“ dle EN ISO 13920

Úhlové rozměry   – pro jmenovitý rozměr do 100 mm – toleranční třída „B“ dle EN ISO 13920

pro jmenovitý rozměr nad 100 mm – toleranční třída „A“ dle EN ISO 13920

Tolerance přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti – toleranční třída „F“ dle EN ISO 13920

 

Kontrola a zkoušení:

vizuální kontrola dle ČSN EN ISO 17637 – standardně

kapilární (penetrační) zkouška dle ČSN EN ISO 3452-2 – na požádání

magnetická prášková zk. (ČSN EN ISO 17638), ultrazvuková zkouška (ČSN EN ISO 17640), radiografická zkouška (ČSN EN ISO 17636)
na požádání externě

 

VÝROBKY TVÁŘENÉ

Délkové rozměry – třída přesnosti „c“ dle ISO 2768-1

Úhlové rozměry -  třída přesnosti „c“ dle ISO 2768-1

Všeobecné geometrické tolerance – třída přesnosti „K“ dle ISO 2768-2

 

VÝROBKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAKOVÁNÍM PRÁŠKOVOU BARVOU

Tloušťka povlaku – standardně 50 ÷ výše µm

Druh, vzhled a odstín barvy, struktura povrchu – dle požadavku zákazníka